För terapeuter och andra "hjälpare"
1 dag i gruppAtt ha som uppgift att hjälpa andra i svårigheter kan vara djupt tillfredsställande och det ger chans till egen utveckling.
Samtidigt är det ett riskyrke. Det kan kännas pressande. Självkritiken och hopplösheten kan sätta klorna i en.

Uppblåsthet är också en fara. En ökad medvetenhet om det som händer i hjälparen, när hen möter olika hjälpsökare, kan göra arbetet mindre tungt och mera lustfyllt. Genom att uppfatta signaler i den egna kroppen och tolka dem blir arbetet mera spännande och utvecklande.

Under femton år hade jag tjänsten som psykoterapihandledare inom psykiatrin i Örebro län. Det har bidragit till min bild av hjälparnas situation och mitt engagemang för dem.

Till den senaste workshopen i oktober tog jag emot enbart 10 deltagare. Jag planerar en dag med samma program och lika stor grupp under 2019. Dessutom en dag som skall handla om hur vi förhåller oss till den hotande klimatkollapsen. Hur skall vi hjälpare orka vara medvetna och inte hamna i uppgivenhet eller förnekelse? Hur möter vi dem som söker oss?

Har du frågor, vill bidra med synpunkter eller föranmäla dig, kontakta mig.Hem | Psykodrama/Kropps-psykoterapi | Kropp och Känsla | Kroppspsykoterapi | Massage | Ta tillbaka din kroppsglädje | För terapeuter eller "hjälpare" | Kontakt