För terapeuter och andra "hjälpare"
1 dag i gruppAtt ha som uppgift att hjälpa andra i svårigheter kan vara djupt tillfredsställande och det ger chans till egen utveckling.
Samtidigt är det ett riskyrke. Det kan kännas pressande. Självkritiken och hopplösheten kan sätta klorna i en.

Uppblåsthet är också en fara. En ökad medvetenhet om det som händer i hjälparen, när hen möter olika hjälpsökare, kan göra arbetet mindre tungt och mera lustfyllt. Genom att uppfatta signaler i den egna kroppen och tolka dem blir arbetet mera spännande och utvecklande.

Under femton år hade jag tjänsten som psykoterapihandledare inom psykiatrin i Örebro län. Det har bidragit till min bild av hjälparnas situation och mitt engagemang för dem.

Nästa möjlighet att delta:
Torsdag 11 oktober i ÖrebroHem | Psykodrama/Kropps-psykoterapi | Kropp och Känsla | Kroppspsykoterapi | Massage | Ta tillbaka din kroppsglädje | För terapeuter eller "hjälpare" | Kontakt