Psykodrama/Kropps-psykoterapi


Målsättningen är ökad självkännedom och självkänsla

  Varför känner jag och handlar som jag gör?
  Vad är min styrka?
  Hur ska jag handskas med min sårbarhet?
  Vad hindrar mig från att använda min kraft och min förmåga?
  Mina relationer – vill jag mera?
  Kan jag känna glädje – i kroppen - i att leva?

I alla psykoterapier är orden viktiga. Man öppnar upp med hjälp av ord och man tar emot det som är nytt, det man behöver, genom orden.
I det här arbetet har också upplevelserna i kroppen en stor plats. Genom speciella rörelser får man kontakt med känslor och minnen.

  Vad kommer jag ihåg? Vad minns kroppen?

Tidigare upplevelser har format våra begränsningar. Ökad medvetenhet ger nya möjligheter.
Den läkande kraften i gruppen förmedlas genom både orden och kroppen.

  Var och när? Femton veckoslut under tre år. I Örebro, ej internat.
  Fredag 17.30- 20.00
  Lördag 9.30- 18.00
  Söndag 9.00- 15.30
  Man binder sig för ett år i taget.

  Kostnad: 1700:- per veckoslut.

Två pågående grupper startade feb. 2017 och mars 2018. Intervjuer för nästa grupp hösten 2019.


Jag har lett Psykodrama/Kropps-psykoterapigrupper i 25 år. Jag har haft som mål att skapa en form av gruppterapi som ger deltagaren optimala möjligheter till både förändring eller utveckling och självacceptans - samtidigt som vars och ens integritet respekteras. Gruppens medkännande intensifierar den terapeutiska processen. Varje deltagares gränser är lika viktigt att försvara. Psykoterapi är ett arbete, ibland tufft. Det utesluter inte känslan av att tillsammans med andra få vara med om något stort.
Antagen till gruppen blir man efter intervju. Frågor och anmälan till mig.
Hem | Psykodrama/Kropps-psykoterapi | Kropp och Känsla | Kroppspsykoterapi | Massage | Ta tillbaka din kroppsglädje | För terapeuter eller "hjälpare" | Kontakt