Kropps-psykoterapi

Orden är viktiga i all psykoterapi. När man berättar om upplevelser
och blir mött och förstådd - då händer något.


I Kropps-psykoterapin lägger vi dessutom vikt vid det som satt sig i kroppen, förnimmelserna i stunden och andningen. De kroppsliga upplevelserna kan leda fram till det som varit omedvetet. Också befästa framstegen i terapin. Så skapas möjlighet att på en gång acceptera sig själv och få kraft till utveckling och förändring.Hem | Psykodrama/Kropps-psykoterapi | Kropp och Känsla | Kroppspsykoterapi | Massage | Ta tillbaka din kroppsglädje | För terapeuter eller "hjälpare" | Kropp - Känsla - Klimat | Kontakt