Ta tillbaka din kroppsglädje

Vi är skapade så att vi kan röra oss, njuta av kroppen och vara i kontakt med andra kroppar. Så var det i början av livet för nästan alla av oss.


Det vi mött från andra människor eller samhällsklimatet kan ha förstört eller tärt på den möjligheten utan att vi vet hur det gick till. Men det går att återerövra.
Kroppsmassage och tillfälle att sätta ord på det man upplevt - både det uppbyggande och det destruktiva - kan öka medvetenheten och bli befriande.

Lyhördhet hos terapeuten är avgörande. Den som går in i behandlingen uppmuntras också till lyhördhet mot sig själv och de egna känslorna. Tillsammans går det då att söka nya öppningar.

Fem sessioner på 75-90 minuter.Hem | Psykodrama/Kropps-psykoterapi | Kropp och Känsla | Kroppspsykoterapi | Massage | Ta tillbaka din kroppsglädje | För terapeuter eller "hjälpare" | Kropp - Känsla - Klimat | Kontakt